Gravstedstyper – De forskellige gravsten

Det gælder om at vælge den rigtige type gravsten til det gravsted I har købt.


Plænesten:

Har I købt et gravsted i plænen skal man bruge det vi kalder en “plænesten”

En plænesten ligger helt plan med græsset, og skal udføre efter de regler/retningslinjer man får udleveret sammen med gravstedsbrevet.

De fleste plænesten skal være rektangulær eller kvadratiske i en bestemt størrelse, der kan også være regler omkring indgravering af nummer i gravstenens hjørne, overfladen, granittypen, inskriptionen udførelse m.m.

Der er også enkelte kirkegårde hvor man må have stenen i fri facon,
( den ikke skal være rektangulær )


Urnegravsted

På et urnegravsted bruger man det vi kalder en “urnesten”

Et traditionelt urnegravsted er ca. 100 cm x 100 cm, der er som regel perlesten på gravstedet og er omkranset af en hæk

Her er der som regel meget frit valg hvad angår selve gravstenen.
Vi anbefaler en størrelse på 50cm bred x 40cm høj, har man et langt navn kan man vælge en som er 55cm i bredden, dog max 60cm

Gravstenen er det vi kalder en “lodretstående sten” man graver den lidt i jorden og sætter en bagstøtte bagved så gravstenen ikke vælter.

Typisk urnegravsted med hæk omkring

Men igen skal man huske at kigge i sit gravstedsbrev, der kan være kirkegården med urne afdelinger hvor der er specielle krav.


Enkelt kistegravsted:

Et enkelt kistegravsted er ca. 125cm bred x 250cm langt, typisk omkranset af en hæk, det kan dog også være chaussesten, kantsten eller andet.

Her er igen som regel meget frit valg hvad angår gravstenen.

Vi anbefaler en gravsten på 70cm bred x 50cm høj det er en passende størrelse.

Gravstenen er det vi kalder en “lodretstående sten” man graver den lidt i jorden og sætter en bagstøtte bagved så gravstenen ikke vælter.

Typisk enkeltgravsted med hæk omkring


Dobbelt kistegravsted

Et dobbelt kistegravsted er ca. 250cm bred x 250cm langt, typisk omkranset af en hæk, det kan dog også være chaussesten, kantsten eller andet.

Her er igen som regel meget frit valg hvad angår gravstenen.

Vi anbefaler en gravsten på 80cm bred x 60cm høj det er passende,
vi kan dog stadig lave gravsten som er større, men kan også have en 100cm bred x 80cm høj

Gravstenen er det vi kalder en “lodretstående sten” man graver den lidt i jorden og sætter en bagstøtte bagved så gravstenen ikke vælter.

tYPISK DOBBELT KISTEGRAVSTED MED HÆK OMKRING


Monument

På urnegravsteder kan man også have et monument, der er ofte krav til hvor store de må være.

På enkelt kistegravsteder anbefaler vi et monument på 50cm bred x 80cm høj.

På et dobbelt kistegravsted kan monumentet være meget stort, vi anbefaler dog 80cm bred x 60cm høj

Et typisk monument med fundament, samlet med rust og syrefri gevindjern så den ikke vælter

Monumenter kræver at de bliver sikret, det gør man ved at grave ned i jorden, støbe et fundament, samt støbe soklen fast på fundamentet.

Ønsker man en fritstående lodret sten over 60cm i højden skal der ligeledes graves og støbes fundament, så gravstenen ikke vælter.Jeg håber min lille guide kunne bruges.


Hvis I kommer forbi for at kigge på gravsten, taler vi selvfølgelig om hvilken kirkegård og afdeling det er vi skal finde en gravsten til, så den overholder regler for kirkegårdens afdeling.

Stenhuggermester – Rasmus Chr. Knudsen