Persondata (GDPR)

Når du vælger at handle hos CPH Stenhuggeri, er det nødvendigt at registrere oplysninger omkring dig som ordreafgiver og den afdøde.

Registrering af data:

For ordreafgiver:
Fornavn og efternavn
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse

For afdøde:
Fornavn efternavn
Fødsels og dødsdatoer
Kirkegård, samt afdeling, række og gravstedsnummer.
Design af gravsten
Billeder af den færdige gravsten

De indsamlede data klassificeres som almindelige personoplysninger jr. Persondataforordningen.

Deling af dine data:

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at dele informationer med samarbejdspartnere (Bedemænd og Kirkegårde) det kan f.eks. være ved levering af gravstenen til aftalt tidspunkt ved urnenedsættelse.
Ved valg af bronce inskription på gravstenen videregiver vi oplysninger om afdøde (inskriptionen) til underleverandører (Bronce støberen)

Rettigheder:

Du har til hver en tid mulighed for at få oplyst hvilke oplysninger vi har registret omkring dig og få disse rettet hvis de er unøjagtig.
Spørgsmål eller ønske om indsigt kan rettes til: data@cphstenhuggeri.dk

Opbevaring:

Alle data opbevares i 5 år af regnskabsmæssige årsager.
CPH Stenhuggeri har truffet rimelig teknisk beskyttelse af data via anerkendte udbydere.
Er du utilfreds med vores håndtering af dine persondata, har du en klage mulighed hos datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk

Kan hentes som PDF-fil herunder